Skicka en Ansökan

Information om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter som vi får när du skickar ett meddelande till oss.

Vi behandlar de personuppgifter, såsom namn och e-postadress, som du tillhandahåller när du skickar ett meddelande till oss. Syftet med denna behandling är att kunna kontakta dig och svara på din förfrågan eller ditt meddelande. Behandlingen av dina uppgifter bygger på det samtycke du gav innan du skickade in webbformuläret. Om du väljer att återkalla ditt samtycke har det ingen effekt på lagligheten av den behandling som redan har utförts.

Du har rätt att när som helst kontakta oss för att begära information om vilka uppgifter vi har om dig, för att rätta till eventuella fel, överföra dina uppgifter, begära begränsning av behandlingen, invända mot behandlingen eller begära att dina uppgifter raderas. För att göra detta kan du kontakta oss via e-post på adressen hyra@aspenfastigheter.se.